Yaptıklarımız

 • Mizanpaj
 • Tasarım
 • Dizgi
 • Katalog
 • Broşür
 • Reklam

Kullandığımız Programlar

 • InDesign
 • Quark
 • Illustrator
 • Photoshop
 • Freehand
 • Acrobat
 • Office Programları
 • Fine Reader
 • PDF Programları
 • Dönüştürme Programları
 

Mizanpaj

Belgelerin orijinaline uygun olarak mizanpajını gerçekleştiriyoruz. image 1

Firmaların orijinali başka dilde olan bir belgeyi, Türkçe’ye veya başka bir dilde hazırlanmasıdır. Çeviri firması, ilgili belgeyi çevirir ve orijinaline uygun olarak birebir mizanpajının yapılması için bize teslim eder. Yoğun olarak İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiş belgeler yapıyor olsak da Latin dilleri ağırlıkta olup Arapça, İbranice, Rusça, Yunanca, Bulgarca dillerinin de mizanpaj işlerini yapıyoruz. 

 
 

Tasarım

Dergi, Broşür, Katalog, Insert, Kartvizit gibi işleriniz için örnek çalışmalarımızı talep edebilirsiniz. image 2

TASARIM: Dergi, Broşür, Katalog, Insert, Kartvizit gibi işleriniz için örnek çalışmalarımızı talep edebilirsiniz. 

DİZGİ: Kağıt ortamında yazılı belgeler, veya bilgisayarda müdahale edilebilir hali olmayan belgeler dijital ortama aktarılır. Gerektiğinde Resimli/resimsiz belgeleriniz taranır, dijital ortama aktarılır.